Vacature freelance Pastoraal werker (m/v) (ca. 12 uur)

     
Wij zijn Baptistengemeente Zoetermeer met ongeveer 100 leden/vrienden en zijn aangesloten bij de Unie-ABC, Baptisten- & CAMA gemeenten in Nederland. 


Onze visie luidt:

“In toewijding aan Jezus Christus zijn wij een liefdevolle gemeente die aantrekkelijk en uitnodigend is, zodat mensen Hem leren kennen en navolgen.”
We zijn een actieve gemeente met betrokken gemeenteleden/vrienden en zoeken als aanvulling op en ter ondersteuning van de taakveldcoördinatoren en het bestuur van Baptistengemeente Zoetermeer naar een pastoraal werker op inhuurbasis voor gemiddeld 12 uur per week.
Vanwege de aard van het pastorale werk, met name ook het crisis- en ouderenpastoraat, is flexibiliteit zeer wenselijk en is het een pré als u woonachtig bent in de omgeving van Zoetermeer. 

Competenties  
Wij zoeken een pastoraal werker die: 

zelf een levende relatie heeft met Jezus Christus, belijdend lid is van een gemeente en vanuit Zijn liefde de passie heeft om deze taak op te pakken;
beschikbaar is voor crisis- en ouderenpastoraat en die het vermogen heeft om op verzoek of uit eigen initiatief individuen, paren, gezinnen en groepen geestelijk te begeleiden vanuit een christelijk perspectief;
tevens het pastorale team en gemeenteleden kan toerusten en kan fungeren als coach op pastoraal vlak voor het bestuur en de taakveldcoördinatoren;
empathisch vermogen heeft en goed kan communiceren; goed kan samenwerken met het bestuur en het pastoraal team.

Theologische competenties  
Kunnen omgaan met en willen ondersteunen van de grote pluriformiteit binnen de gemeente t.a.v. geloofsbelevingen, opvattingen en overtuigingen;
Een HBO werk- en denkniveau, niet persé vanuit Unie-ABC achtergrond, maar hij / zij moet zich vanuit onze visie hier wel mee kunnen conformeren.

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij:

Wouter Panneman, voorzitter via wopanneman@ziggo.nl of 06-11376581
Stefani Tijdeman, secretaris via stef.tijdeman@hotmail.com of secretaris@baptistenzoetermeer.nl of 0182-584681 /06-50654500

Sollicitaties met motivatie ontvangen we graag gericht aan:
Bestuur Baptistengemeente Zoetermeer, secretaris@baptistenzoetermeer.nl

Welkom op de website van de Baptistengemeente Zoetermeer!
Baptistengemeente Zoetermeer is een liefdevolle gemeente met de focus op de Here Jezus Christus en de Bijbel als bron.
Samen God eren, God zijn liefde uitdragen en Jezus volgen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is …
Je bent van harte welkom om samen met ons te ontdekken dat Hij van je houdt!

Elke zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst. Een enkele keer is er ’s middags een kerkdienst. Raadpleeg onze agenda op deze website.
Hopelijk tot snel!

 

Zondagsdiensten

Op zondag beginnen onze diensten om 10.00 uur en ze zijn meestal rond 11.15 uur afgelopen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade met iets lekkers. Na de dienst is er ook, voor wie wil, gelegenheid voor persoonlijk gebed.

 
Onze diensten zien er ongeveer als volgt uit:
We zingen liederen onder leiding van een zang- en muziekgroep (piano, keyboard en/of drum). Liederen worden geprojecteerd via een beamer. We zingen uit Opwekking en Liederen voor de Gemeentezang (Baptisten-zangbundel met oude en nieuwe liederen), maar zoeken ook naar andere muziek, zoals Psalmen voor Nu.
 
We bidden en danken samen. Regelmatig is er gelegenheid voor ‘open’ gebed: wie wil, bidt hardop. Er is een korte en duidelijke boodschap, waarin we de Bijbelse taal toegankelijk willen maken. Tijdens de dienst collecteren we voor de eigen gemeente en voor een twee maandelijks wisselend project buiten de gemeente.
 
De kinderen hebben hun eigen programma. Voor baby’s en peuters is er crèche, voor kinderen van de basisschool een zondagsschool. Jongeren zijn meestal in de dienst aanwezig. De dienst sluiten we altijd samen met alle kinderen. Ze vertellen iets over hun programma van de zondagsschool en zingen samen een kinderlied.
 
Avondmaal
De eerste zondag van de maand vieren we samen Avondmaal. Gasten zijn van harte welkom om het met ons mee te vieren. We stellen het op prijs als nieuwe gasten zich even voorstellen.
 
Bijzondere diensten
Soms zijn er bijzondere diensten, zoals een kinder- of jeugddienst, doopdienst, dienst met medewerking van een band of van een koor. We zoeken samenwerking met andere kerken in Zoetermeer en een enkele keer is er een duo-viering met de Katholieken of anders.
 

Momenteel hebben we geen vaste voorganger, wilt u weten wie er spreekt? Kijk dan op onze agenda!