De wekelijkse diensten op zondag zijn de meest in het oog springende activiteit. Maar er zijn meer momenten dat we elkaar, op zondag of door de week, in grotere of kleinere groepen, ontmoeten. Er zijn kringen, er is een zang- en muziekgroep, er zijn kinder- en jeugdgroepen, gespreksavonden en cursussen. Dan kan je je nog inzetten voor het bezoeken van zieken en ouderen of het schoonmaken van het kerkgebouw, maar ook meedenken en -werken binnen de raad van de gemeente, om maar iets te noemen. De aandacht is echter niet alleen 'naar binnen' gericht. Vanuit onze gemeente zijn meerdere initiatieven ontstaan die zich richten op de Zoetermeerse samenleving tot ver daarbuiten:

  • Interkerkelijk koor Chara, met veel leden uit de Baptistengemeente Zoetermeer, waaronder dirigent Ies Roos en pianiste Iveta.
  • Kidsclub: gezellig programma voor kinderen van 6-9 jaar in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen.
  • Werk in en voor de gevangenis in Zoetermeer (o.a. de inzameling van kleding voor gevangenen).
  • Voedselbank Zoetermeer: maandelijkse inzameling van levensmiddelen.
  • Just a Break.
  • Elijah Gambia (ook op Facebook).

 

Sommige activiteiten organiseren we samen met andere Zoetermeerse kerken, voor enkele activiteiten maken we dankbaar gebruik van wat andere kerken aanbieden en andere activiteiten stellen we bewust open voor mensen binnen en buiten onze gemeente. Voor de meeste activiteiten geldt dat je in overleg van harte welkom bent om zelf te ontdekken of iets bij je past of niet.